Projekt s VŠB-TUO - Aktuální informace z oblasti kolejové techniky

Aktuality


Projekt s VŠB-TUO

27.09.2016
BORCAD cz s.r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava úspěšně dokončil inovační projekt...
BORCAD cz s.r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava úspěšně dokončil inovační projekt výzkumně vývojových prací na sedadlech pro kolejová vozidla, modální analýzy, chování sedadel a dalších komponentů při stanovené životnosti. V rámci projektu proběhla řada zkoušek, testů a výpočtů pevnosti, spolehlivosti a klimatických vlivů. Podstatnou část projektu tvořil návrh nového zkušebního zařízení včetně softwaru, který umožní velmi přesnou verifikaci vlastních konstrukčních a vývojových návrhů. Celý projekt byl realizován za podpory Moravskoslezského kraje s účastí odborníků z kateder částí a mechanismů strojů, aplikované mechaniky a experimentální hlukové a klimatické laboratoře.