Evropské granty BORCAD cz, Fryčovice

Evropské granty


Společnost BORCADcz se v rámci čerpání projektů ze strukturálních fondů EU zaměřuje především na řešení celospolečenských problémů za využití moderních technologií.

Prioritní oblastí pro konkrétní programy je vzdělávání. V rámci programu Marketing jsou aktualizovány internetové stránky, byla navázána spolupráce s několika univerzitami a podpory se využívá i na mezinárodních výstavách.

Pomocí strukturálních fondů se zaměřením na Inovace zvyšuje BORCAD cz konkurenceschopnost tím, že vyvíjí stále lepší konstrukční projekty a modernizuje informační technologie pracovišť.

V rámci programu Rozvoj posiluje firma automatizaci a investuje do robotizovaných pracovišť.

Tyto projekty byly částečně financovány ze strukturálních fondů Evropské unie

Název projektu Program
Inovační a vývojové centrum Borcad Potenciál - Výzva III
Nové technologické vybavení pro rozšíření výrobních kapacit firmy Rozvoj - Výzva III
Zařízení pro fyzické a virtuální zkušebnictví včetně certifikace dle specifických požadavků železniční dopravy Inovace - Inovační projekt - Výzva IV
Modernizace informačních technologií ICT v podnicích - Výzva I
Nové internetové stránky Marketing - Výzva I
Lékařské lehátko Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva I
Sedadlo pro cestující Inovace - Projekt na podporu průmyslového vlastnictví - Výzva I
Ochrana evropským průmyslovým vzorem - sedadlo pro cestující Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II
Robotizované pracoviště Rozvoj - Výzva II
Ochranné známky produktu GRACIE Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II
Ochranné známky produktu AVE Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II
Ochranné známky BORCAD Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II
Pevnostní analýza a tvarová optimalizace konstrukce komfortního sedadla Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012
Výstavy 2010 Marketing - Výzva II

system image