Historie společnosti BORCAD cz, Fryčovice

Historie společnosti


1990

Firmu BORCAD založil v roce 1990 Ing. Ivan Boruta jako konstrukčně-vývojové studio. V té době měla firma tři zaměstnance. Zájem o kvalitní vývojové a konstrukční práce rychle rostl a stejně tak se objevovaly i požadavky na výrobu.

1992

BORCAD zahájil výrobu v najatých prostorách. Šlo především o zakázky pro oblast humánní a veterinární medicíny, například operační stoly, pojízdné sedačky, porodní postele, gynekologická vyšetřovací křesla nebo veterinární stoly a váhy. Výrobky byly určeny pro tuzemský i evropský trh.

V oblasti konstrukce a vývoje používal BORCAD tehdy nejmodernější počítačové programy I-DEAS. Společnost zaměstnávala 25 lidí.

1997

Majitel Ivan Boruta rozhodl o stavbě vlastního sídla firmy, protože díky růstu zakázek nebyly pronajaté výrobní prostory dostačující. Ještě téhož roku se zaměstnanci přestěhovali do nové správní budovy a moderní výrobní haly ve Fryčovicích u Frýdku Místku.

Působnost firmy se rozšířila i do oblasti vývoje a výroby komponentů pro železniční kolejová vozidla. Byly to zejména dodávky sedadel pro železniční soupravy 1. a 2. třídy a pro jídelní vozy.

2000

Firma Ing. Ivan Boruta-BORCAD byla přeměněna na společnost BORCAD cz s.r.o. Symbolicky se tím otevřela nová etapa růstu a expanze firmy.

2001

Dochází ke stavbě výrobní haly a rozšíření správní budovy. Kapacita celé firmy se tak zdvojnásobila.

Expanze firmy si vynutila i změnu řízení. Do společnosti byl zaveden komplexní informační systém IS Helios včetně systému řízení výroby. Konstrukční pracoviště bylo vybaveno softwarem Pro/Engineer.

2007

Stále rostoucí obrat společnosti a zvyšování produkce vedly k rozhodnutí postavit další nové haly a zvýšit kapacitu o 100%.

2011

BORCAD cz úspěšně vstoupil na trh SNS dodávkami pro ruského dopravce Aeroexpress. Získal rovněž významnou zakázku na sedadla Excellent s elektrickým ovládáním pro vlakové soupravy Leo Express.

Za gynekologické pracoviště Grácie obdržela společnost prestižní designovou cenu Red Dot.

Do výroby byla zavedena dvě robotizovaná pracoviště.

Obrat společnosti BORCAD cz přesáhl 400 mil. Kč.

2012

Významné designové ocenění Red Dot získalo vlakové sedadlo Comfort.

2014

Změna organizačního uspořádání firmy na Zákaznické linie zdravotní a kolejové techniky.

Stěhování firmy do nových výrobních prostor, které splňují zvyšující se výrobní nároky.

2016

Prodej zákaznické linie zdravotní techniky.