Jak probíhá výběrové řízení? - Borcad.cz

Jak probíhá výběrové řízení?


Váš životopis spolu s motivačním dopisem pečlivě posoudíme v souvislosti v profilem hledané pozice. Ze všech došlých životopisů jsou následně vybráni ti uchazeči, kteří nejlépe odpovídají požadavkům obsazované pozice. O tom, zda jste zařazen do výběrového řízení, Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 2 týdnů po odeslání Vašeho životopisu.

Ve většině případů 1. kolo probíhá formou telefonického rozhovoru, během kterého jsou s kandidáty upřesňovány informace ze životopisu. Zároveň mají kandidáti příležitost získat více informací jak o pracovní pozici. Tento pohovor může trvat až 45 min.

Po úspěšném absolvování tohoto kola Vás přizveme k osobnímu setkání, které probíhá formou individuálního pohovoru. Tohoto 2. kola se zpravidla účastní personalista, který může přizvat také manažera příslušného oddělení. Cílem je zhodnotit Vaše zkušenosti, osobnost a motivaci v souvislosti s volnou pracovní pozicí. Součástí setkání může být ověření cizího jazyka, praktická zkouška či technické testy. Získáte informace o pracovních podmínkách v naší společnosti.

U vybraných pozic může následovat také 3. Kolo, jehož náplní je psychologické posouzení a 4. Kolo, kterého se účastní management společnosti.

Všichni uchazeči jsou vždy informováni o výsledku výběrového řízení. Nejvhodnější kandidát na vybranou pozici obdrží oficiální pracovní nabídku k nástupu a po jejím přijetí je zahájen proces nástupu.