Management jakosti společnosti BORCAD cz, Fryčovice

Management jakosti


Společnost BORCAD CZ s.r.o. je významným výrobcem kolejové techniky. Náš profesionální tým je stavěn tak, aby vyhověl nejnáročnějším technologickým požadavkům současnosti. Našim cílem je spokojený zákazník, který vyžaduje kvalitní a bezpečné produkty, inovativní přístup firmy, korektní vztahy a rychlou reakci v případě požadavků zákazníka. Náš přístup je založen na pěti zásadách Politiky kvality, kterou naše firma zavedla a dodržuje k vyšší spokojenosti našich zákazníků i dodavatelů.

BORCAD cz s.r.o. vyhlašuje na podporu dosažení strategických záměrů a vize společnosti následující body politiky kvality:

1. Orientace na zákazníka

Ve spolupráci se zadavatelem vytvořit výrobek se zřetelně odlišnou, novou filosofií, která umožní firmě získat jedinečnou pozici na trhu.

Řešit potřeby a očekávání zákazníka tak, abychom zajistili prvotřídní spokojenost s našimi výrobky.

2. Zlepšování procesů

Veškeré naše činnosti chápeme jako řízené procesy. Pro udržení kroku s požadavky a potřebami zákazníků je naší snahou tyto procesy neustále zlepšovat ve prospěch našich zákazníků.

3. Lidé

Spolupracovníky, tvořící výjimečný kolektiv, chápeme jako největší bohatství firmy. Toto bohatství chceme udržovat, rozvíjet a stavět na něm budoucnost společnosti.

4. Spolupráce s dodavateli

Máme prioritní zájem o vytvoření vzájemně výhodných a co nejužších vztahů s dodavateli materiálových vstupů a komponentů pro finální montáž, čímž chceme dosáhnout zkrácení průběžné doby zakázek, zvýšení jejich kvality a tak zvýšit spokojenost s naší firmou na trhu.

5. Servis

Deklarujeme podporu uživatelům po celou dobu životnosti výrobku a tím zaručíme jeho vyšší spolehlivost a bezpečnost.


Pro naplnění této politiky kvality se vedení zavazuje, že:

1. nebudou učiněna žádná opatření nebo rozhodnutí, která jakýmkoliv způsobem působí proti pevně stanovené úrovni kvality nebo spokojenosti zákazníků,

2. budou využívány schopnosti a zkušenosti všech pracovníků firmy.

Vedení firmy očekává od zaměstnanců:

1. aktivní účast při naplňování cílů a politiky kvality,

2. aktivní účast při zlepšování úrovně a kvality našich výrobků.Ve Fryčovicích dne 8. 4. 2016

Ing. Ivan Boruta
jednatel společnosti

Kolejová technika