Vývoj a inovace BORCAD cz, Fryčovice

Vývojové centrum


Inovace a vývoj patří k silným stránkám společnosti BORCAD cz. Filozofie každého produktu je přinést unikátní technické řešení a nepřehlédnutelný design. Všechny výrobky musí po funkční i designové stránce plně odpovídat nejnáročnějším požadavkům a potřebám.

V prvních fázích vývojových prací vznikají koncepční kresebné studie a počítačové 3D modely, které umožní reálnou představu zákazníka o budoucím výrobku. Vysoce kvalitní vývoj a konstrukci umožňuje kromě jiného profesionální systém CAD Pro/ENGINEER. Průběžné konzultace se zákazníkem vyjasní optimální variantu výrobku, pro kterou jsou připraveny počítačové 3D modely a následně pak funkční vzorky.

Vývoj produktů probíhá ve spolupráci s designérskou firmou JIŘÍ ŠPANIHEL DESIGN STUDIO (www.spanihel.cz).

Vývojové oddělení Borcad cz má k dispozici počítačové simulace a analýzy metodou konečných prvků v systému Pro/Mechanica. Pro potřeby výroby i cílového zákazníka je připravována výkresová dokumentaci, včetně jazykových mutací na výkrese a v průvodní dokumentaci.

Ověřování a testování produktů probíhá na zkušebních pracovištích firmy BORCAD cz a ve specializovaných externích zkušebnách v České republice i v zahraničí. V rámci testování jsou prováděny například statické testy, životnostní testy, testy vlivu teplot apod. Při návrhu nového produktu jsou samozřejmě dodržovány veškeré předepsané normy z oblasti kolejové techniky.