IRIS-Certification Borcad

V březnu 2018 jsme úspěšně prošli přechodovým auditem pro ISO/TS 22163, a prodloužili tak platnost svého certifikátu na IRIS Certification TM rev.03.

Věříme, že se nám daří lépe zajišťovat kvalitu našich produktů a procesů, a zvyšovat tak i spokojenost našich zákazníků.