Společnost BORCAD cz s.r.o. bude v rámci plánované fúze sloučena do nástupnické společnosti BORCAD Holding, a.s., která v rámci fúze změní obchodní jméno na BORCAD cz a.s.

Předpokládané účinky fúze jsou ke dni 1.11.2023. Bližší informace naleznete ve sbírce listin v rámci Projektu přeměny u nástupnické společnosti BORCAD Holding, a.s. Proces fúze nijak nenaruší vzájemné obchodní a smluvní vztahy, které zůstanou v plném rozsahu zachovány.