Fryčovice, 1. 2. 2020

Dnešním dnem jsme ve firmě spustili nový projekt s názvem Produktová a procesní inovace železničních sedadel VISIO a FLEXIO. Jeho cílem je zvýšit kvalitu a efektivitu řízení výroby a užitnou hodnotu nových produktů, které jsou stěžejní pro budoucí konkurenceschopnost firmy. S projektem jsme v lednu tohoto roku zažádali o dotaci v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzva VII programu podpory INOVACE – Inovační projekt.

Projekt řeší problémy v souvislosti s navyšováním kapacity výroby a zavádění nového ERP systému. Jedná se zejména o efektivní řízení výroby a řešení úzkých míst při zvyšování kapacity výroby, která vyplývá z očekávaných budoucích nárůstů objednávek a rozvojové strategie firmy. Dále projekt řeší zlepšení řízení marketingových informací a sběr dat pro další rozvoj podnikových procesů a digitalizaci toku výroby a skladování. Dalším řešeným problémem je zvýšení užitné hodnoty produktů VISIO a FLEXIO prostřednictvím certifikace na trhem požadované standardy a rozšíření nových prvků výbavy sedadla FLEXIO.

Součástí projektu je modernizace práškové lakovny, nákup nového svařovacího robotického pracoviště. Dále digitalizaci skladu a řízení toku výroby pomocí například nových terminálů pro čtení kódů RFID a průmyslových čteček RFID. Projekt se také zabývá certifikací produktů na normy EN 16989 a GMRT 2100, marketingovou studií a design konceptem pro nové příslušenství sedadla FLEXIO.

Projekt potrvá dva roky, jeho ukončení je naplánováno na konec roku 2021.