Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom vám v dnešní nelehké době poslali přání pevného zdraví, a to jménem všech zaměstnanců společnosti BORCAD cz s.r.o. i jménem jejího majitele, pana Ivana Boruty. Věříme a doufáme, že jste vy, vaši rodinní příslušníci, přátelé i kolegové v pořádku.

Ujišťujeme Vás, že naše společnost i nadále velmi pečlivě dbá na opatření k ochraně zdraví svých zaměstnanců. Velmi pyšní jsme na naše šikovné šičky z čalounické dílny, které připravily dostatečné množství roušek pro nás všechny. Samozřejmě, že respektujeme a reagujeme na veškerá nařízení Vlády České republiky.

I přes jednotlivé dílčí obtíže se nám v tuto chvíli i nadále daří pokračovat v realizaci dodávek pro naše zákazníky. Nicméně, již jsme obdrželi první zprávy o dočasném zastavení či omezení provozu u našich dodavatelů. Týká se to zejména těch společností, které jsou výrazně ovlivněny odstávkou automobilového průmyslu. Veškeré tyto informace a jejich dopady důkladně analyzujeme. Až na výjimky bychom měli být schopni pokračovat v plánu dodávek minimálně do konce druhého kalendářního čtvrtletí 2020. Pokud se tato situace změní, budeme Vás informovat. Zmíněné výjimky řešíme s našimi zákazníky individuálně.

Děkujeme vám všem za proaktivní poskytování aktuálních informací o vašich provozech a možnostech pokračování dodávek. Společným úsilím a porozuměním jistě toto náročné období překleneme.

S přátelským pozdravem,

Helena Radkovská
vedoucí prodeje BORCAD cz s.r.o.


Aktualizace k 17. 3. 2020:

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, jak naše společnost v tuto chvíli reaguje na aktuální vývoj v České republice i v zahraničí a související vládní opatření.

Zdraví našich zaměstnanců, našich obchodních partnerů a jejich rodinných příslušníků je pro nás prioritou. Do dnešního dne se nám přesto podařilo zajistit výrobní provoz bez omezení a budeme dělat maximum proto, aby tomu tak bylo i nadále.

V této souvislosti bychom Vás chtěli seznámit s následujícími opatřeními, ke kterým jsme přistoupili po opatřeních vlády ČR zveřejněných v minulém týdnu a platných k pondělí 16.3.2020:

  • Pro všechny naše zaměstnance platí zákaz zahraničních i vnitrostátních služebních cest.
  • Naši THP zaměstnanci pracují v maximální možné míře z domova.
  • Ruší se veškeré osobní schůzky s obchodními partnery naší společnosti. Naši zaměstnanci jsou plně k dispozici prostřednictvím telekonferencí, videokonferencí a e-mailové komunikace.
  • Ruší se veškeré přejímky prvních kusů (FAI) a odsouhlasování referenčních vzorků s dodavateli. Tyto budou po domluvě s obchodními partnery nahrazeny odesláním fyzických vzorků a videokonferencemi.
  • Ruší se veškeré servisní výjezdy.
  • Pro příjem a nakládku zboží jsou stanovena následující pravidla: vstup do firmy je zakázán, přejímka zboží a dokumentů probíhá ve vyhrazeném prostoru bez fyzického kontaktu, nakládku provádí zaměstnanec společnosti BORCAD cz s.r.o. bez asistence řidiče přepravní společnosti. Osoby musí udržovat minimální odstup 2 m.
  • Další doporučená pravidla byla zavedena interně ve firmě tak, aby byl co nejméně omezen kontakt většího počtu osob. Maximálně dbáme na desinfekci a další hygienická opatřeni.

Až na drobné posuny v řádu dní, v důsledku nutných reorganizačních opatření, nemáme v současné době informace o tom, že by byl náš dodavatelský řetězec nějakým způsobem negativně ovlivněn. Považujeme však za nutné informovat a upozornit naše obchodní partnery, že celková situace vyvolaná pandemií COVID 19 představuje vyšší moc. Případné nežádoucí výpadky, ovlivňující naši schopnost plnit stávající a budoucí smluvní závazky, jsou zcela mimo kontrolu naší společnosti BORCAD cz s.r.o.

Nejenom touto cestou také žádáme všechny naše zákazníky a dodavatele, aby nás v případě nastalých změn neprodleně informovali, pokud by takové změny mohly ohrozit schopnost dodávat nebo odebírat objednané zboží. Věříme, že oboustrannou spoluprací a vzájemným respektem tuto nelehkou společenskou a ekonomickou situaci zvládneme!

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem,

Ivan Boruta, majitel firmy

Menu